Aday Hakem Kursu

29 Kasım - 1 Aralık 2019 Ankara

23 EKİM 2019

 

Federasyonumuz 2019 faaliyet programında yer alan Aday Hakem Kursu (Sokak ve Park) 29 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara ilinde 19 Mayıs Spor Kompleksi içi Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim ve Konferans Salonunda düzenlenecektir. Kurs başlangıç saati 9:00'dır. Kursta katılım ücreti alınmayacaktır.
Adaylar kursa kendi imkânları ile katılacak olup, kursa katılmak isteyen adaylarla ilgili aranılacak şartlar ile gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Kursa katılacak adayların ön başvuru için dilekçelerini kaykay@kaykay.gov.tr adresine en geç 25 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.
19 Mayıs Spor Kompleksi içi Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim ve Konferans Salonunda yapılacak kursun başlangıcında adayların gerekli bütün evrakları getirmiş olmaları gerekmektedir. 

Türkiye Kaykay Federasyonu


Hakem kurslarına katılabilmek için gerekli şartlar;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşından büyük olmamak.
d) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ve/veya Federasyon disiplin ve/veya ceza kurullarından son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
(*) Milli sporcularda (b) bendinde yer alan “En az lise ve dengi okul mezunu olmak” şartı aranmaz.

Kurs Başlangıcında Getirilmesi Gerekli Belgeler;
1. Dilekçe ıslak imzalı aslı (Örnek Ek-1),
3. 4 resim,
4. Sağlık raporu ( “Kaykay Hakemliği yapmasında sakınca yoktur“ ibareli sağlık kuruluşundan alınacak rapor)
5. İl Ceza yazısı (Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerinden alınacaktır),
6. Adli Sicil Kaydı,
7. Diploma Fotokopisi veya e-Devlet uygulaması üzerinden alınmış olan mezuniyet durumu belgesi

Ek-1 Dilekçe Örneğini indirmek için tıklayınız.    Branşlar