ADAY HAKEM KURS DUYURUSU

14-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul ilinde İstanbul Maltepe Gençlik Merkezinde yapılacaktır.

26 NİSAN 2022

Federasyonumuz 2022 faaliyet programında yer alan Aday Hakem Kursu (Sokak ve Park) 14-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul  ilinde  İstanbul Maltepe Gençlik Merkezi (Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi No:8 Maltepe/İstanbul)  Eğitim ve Konferans Salonunda düzenlenecektir.  Kurs başlangıç saati 11:00'dir. Kursta katılım ücreti alınmayacaktır.

Adaylar kursa kendi imkânları ile katılacak olup, kursa katılmak isteyen adaylarla ilgili aranılacak şartlar ile gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Kursa katılacak adayların ön başvuru formunu  en geç 10 Mayıs 2022 23:59'a kadar doldurmaları gerekmektedir.

  Başvuru yapmanız kursa kabul edildiğiniz anlamına gelmemektedir.  Yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar kaykay.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Aday hakem kursu olumlu değerlendirilen kursiyerlerin  aday hakem kursuna gelirken kaykay.gov.tr adresinde belirtilen belgeleri yanlarında getirmeleri rica olunur.

Türkiye Kaykay Federasyonu


Hakem kurslarına katılabilmek için gerekli şartlar;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşından büyük olmamak.
d) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ve/veya Federasyon disiplin ve/veya ceza kurullarından son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
(*) Milli sporcularda (b) bendinde yer alan “En az lise ve dengi okul mezunu olmak” şartı aranmaz.

Kurs Başlangıcında Getirilmesi Gerekli Belgeler;
1. 1 vesikalık fotoğraf,
2. Sağlık raporu ( “Kaykay Hakemliği yapmasında sakınca yoktur“ ibareli sağlık kuruluşundan alınacak rapor)
3. İl Ceza yazısı ( e-devletten alınacak il ceza yazıları kabul edilecektir.)
4. Adli Sicil Kaydı,
5. Diploma Fotokopisi veya e-Devlet uygulaması üzerinden alınmış olan mezuniyet durumu belgesi

 

Ön Başvuru Formu

 

 

 

 

 

 


    Branşlar