Türkiye Kaykay Federasyonu

Büro

Muhsin METE

 • Mali onaylar,
 • Bütçe,
 • Mutemetlik,
 • Alım-satım,
 • Taşınır kayıt görevlisi,
 • Depo Sorumluluğu,
 • Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemler,

Rahşan ÖZCAN

 • Tüm Kurullar,
  (Yönetim, MHK, Teknik ve Eğitim, Sağlık vb.)
 • Gelen – Giden Evrak,
 • İzin yazıları,
 • Hakemlik,
 • İl Temsilcilikleri iş ve işlemleri,
 • Sporcu Lisans, Vize ve Tescil,
 • Millilik,
 • Askerlik,
 • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları,

 • Genel Yazışmalar,( Genel Müdürlükler, Daire Başkanlıkları, İl Müdürlükleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak idari onay ve yazışmalar vb. )
 • Antrenörlük,
 • Özel Spor Tesisleri Yeterlilik Belgesi,
 • Kulüpler iş ve işlemleri,
 • Uluslararası yazışmalar,
 • Arşiv sorumluluğu,
 • Belgenet yetkilisi,
 • Genel Sekreterin vereceği diğer iş ve işlemler.